Obligacions dels productors/posseïdors de residus sanitaris

-Registrar-se com a productor de residus a l’Agència de Residus de Catalunya. Aquesta actuació comporta l’obtenció d’un codi de productor de residus (codi S o codi P, segons l’activitat).

-Tramitar, si s’escau, una Fitxa d’Acceptació de cada residu susceptible de ser gestionat, amb la planta de tractament. Aquesta Fitxa d’Acceptació caduca automàticament cada cinc anys.

-Adquirir, si s’escau, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Llibre vermell de control de residus sanitaris.

-Anotar al Llibre Vermell de Control totes les cessions de residus del centre generador.

-Presentar, dins del primer trimestre de l’any, la declaració de residus corresponent a l’any anterior.

-Reduir i minimitzar la producció de residus.

-Segregar els residus segons la normativa vigent i en envasos adequats i etiquetats per a la seva correcta gestió i tractament per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

-Garantir que els residus que generen o posseeixen es gestionen d’acord amb la llei -Facilitar i permetre les tasques d’inspecció a les autoritats competents.