Dentistes

Agulles, xeringues, anestèsics, material de cures (Grup II), Líquids de revelat, plaques radiogràfiques, desinfectants, altres residus químics del Grup IV.

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus sanitaris, Fitxa d’Acceptació G-III, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.