Centres d'anàlisis clínics

Agulles, xeringues, pipetes i micro-pipetes, tubs de sang, kits de laboratori, tires reactives, desinfectants, plaques de petri, vidres (“portes”, “cubres”), material de cures (Grup II), productes químics del Grup IV (reactius, àcids i bases, tints, desinfectants).

En falta algun? Demana’ns-el.

Tràmits: Contracte amb una empresa de gestió de residus, Alta de Productor de residus sanitaris i/o industrials, Fitxa d’Acceptació G-III i IV segons el cas, Llibre Vermell de Control de Residus sanitaris.