Residus sanitaris (Grup III)

Agulles, xeringues, fulles de bisturí, vacunes, tubs de sang. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament de la mateixa manera que els residus veterinaris, en recipients homologats i amb destí esterilització i trituració. Sempre a través d’un transportista i d’un gestor autoritzats.