Productes de perruqueria i bellesa animal

Xampús, desparasitadors, tints, betums i greixos. Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, rebutjats, caducats o en envasos buits Es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.

Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.