Obligacions dels productors/posseïdors de residus ramaders

- NO tenen l’obligació de donar-se d’alta com a productors de residus.

- NO tenen l’obligació de tramitar una Fitxa d’Acceptació amb la planta de tractament.

- Tenir un contracte de prestació de serveis amb una empresa gestora.

- Reduir i minimitzar la producció de residus.

- Segregar els residus segons la normativa vigent i en envasos adequats i etiquetats per a la seva correcta gestió i tractament per tal de garantir la salut pública i la preservació del medi ambient.

- Garantir que els residus que generen o posseeixen es gestionen d’acord amb la llei.

- Lliurar aquests residus a un Centre de Recollida i Transferència (CRT).

- No emmagatzemar els residus un període superior als sis mesos.

- Conservar el rebut de cessió de residus per a demostrar la correcta gestió en cas d’accions d’inspecció.

- Facilitar i permetre les tasques d’inspecció a les autoritats competents.