Medicaments i productes de sanitat animal rebutjats

També kits de laboratori, tires reactives, material de vidre de laboratori (“portes”, “cubres”, plaques de petri) i altres productes químics (desparasitadors externs, collars repel·lents). Tant en vidre, plàstic com en envàs metàl·lic, excepte aerosols. Si es barregen amb els altres residus, s’utilitza un sol contenidor homologat per a tots ells i es destrueixen per incineració. S’han de lliurar a un Centre de Recollida i Transferència (CRT) perquè en faci la gestió.

També es poden gestionar separadament sense necessitat d’un recipient específic. El seu tractament genèric és l’estabilització.