Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants

Pel seu volum no es poden dipositar dins del contenidor de residus ramaders.

Si estan buits (envasos contaminats) es condicionen en big-bag o paletitzats i, mitjançant transportista autoritzat, es lliuren a un “bidonaire” que els neteja (per eliminar-ne els residus tòxics i nocius) i tritura o reutilitza segons el cas.

Si estan plens es paletitzen i condueixen a un gestor autoritzat que n’elimini les substàncies potencialment perilloses.