Aerosols (esprais)

Els aerosols no es poden dipositar al contenidor de residus ramaders ja que el destí d’aquests és la incineració i en aquestes condicions els esprais exploten. Es recullen separadament i sense necessitat d’un contenidor específic i es porten a un gestor autoritzat.