Altres residus

A Fer-Vet SC també gestionem altres residus:

  • Garrafes i bidons de desinfectants, detergents, desincrustants, herbicides i pesticides en general. Grans bidons.

Procedents d’activitats agràries, horts, jardins, i indústria en general.

Envasos buits (contaminats) que es condicionen en big-bag o es paletitzen i, mitjançant transport autoritzat, es lliuren a un “bidonaire” que els neteja (per eliminar-ne els residus tòxics i nocius) i tritura o reutilitza segons el cas.

Si estan plens es paletitzen i condueixen a un gestor autoritzat que n’elimini les substàncies potencialment perilloses.

  • Medicaments i productes medicamentosos

Procedents d’indústries farmacèutiques, comercials de medicaments, cooperatives ramaderes, comerços de productes zoosanitaris.

Ja sigui producte rebutjats, caducat o en envasos buits, tant de vidre, de plàstic com en envàs metàl·lic, excepte aerosols.

Es condicionen en palets sense necessitat d’un recipient específic i es condueixen a una empresa de tractament autoritzada. El seu tractament genèric és l’estabilització.

  • Líquids de revelat

Procedents de la indústria fotogràfica. Líquid revelador, líquid fixador.

Es condicionen en garrafes reutilitzables i es lliuren a un tractador autoritzat que n’extreu els elements aprofitables i n’elimina la resta.

  • Piles i bateries

Procedents d’oficina adjunta a l’activitat principal i de ràdios (serveis d’emergència). Sense requeriments especials de condicionament, es lliuren a un tractador autoritzat per a la seva inertització i destrucció. 

  • Productes químics

Procedents de bugaderies i altres comerços. Segons el producte requereix unes condicions o altres i té un tractament i una gestió diferent en cada cas.

  • Sacs de pinso / Sacs de matèries primeres

Procedents de fàbriques de pinso. Es condicionen en big-bag o bidons tancats i es transporten a una empresa de tractament autoritzada per a la seva inertització.

  • Plàstics de gran volum

Procedents de bales i ensitjats. Plàstics bruts no aptes per a dipositar en deixalleries municipals. Són residus inerts.

Es poden apilar en palets o big-bag i es transporten a un gestor autoritzat.

  • Tòners / Cartutxos de tinta

Procedents d’oficina annexa a l’activitat principal. Es recullen gratuïtament i es donen a una ONG que els lliura a un gestor autoritzat per a la seva reutilització. Aquesta operació genera un petit guany econòmic per a la ONG, que destina íntegrament a projectes d’ajuda humanitària.

 

El teu residu no surt a la llista?

Contacta amb nosaltres i et direm si te’l podem gestionar. En cas negatiu et buscarem l’empresa gestora més adient per tu.